flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення зборів суддів

     Господарського суду

Полтавської області

30.04.2024

 

   Засади використання                                    

автоматизованої системи документообігу

Господарського суду Полтавської області

 

 

  1. Порядок функціонування автоматизованої системи документообігу Господарського суду Полтавської області суду визначається Положенням про автоматизовану систему документообігу суду у відповідній чинній редакції.

 

  1. Збори суддів Господарського суду Полтавської області користуються визначеними повноваженнями щодо розгляду питань про порядок функціонування автоматизованої системи документообігу суду відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

 

  1. Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Полтавської області розроблені на основі рішень зборів суддів суду.

 

  1. Реєстрація вхідної кореспонденції.

 

    4.1. Справам, переданим для розгляду в межах справ про банкрутство, надається єдиний унікальний номер справи про банкрутство та в дужках – номер матеріалів спору, що відповідає єдиному номеру справи, сформованому автоматизованою системою документообігу суду до її передачі для розгляду в межах справи про банкрутство.

 

  1. Розподіл судових справ між суддями.

 

     4.1. Не розподіляються  щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

 

- за чотирнадцять днів до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів, крім судових справ, розподіл яких здійснюється шляхом «передачі справи раніше визначеному складу суду»;

 

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів, крім судових справ, розподіл яких здійснюється шляхом «передачі справи раніше визначеному складу суду».

 

  1. Коефіцієнти складності категорій судових справ.

 

     5.1. В Господарському суді Полтавської області згідно параметрів комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» за замовчуванням складність категорії справи дорівнює 1.

 

     5.2. Визначити коефіцієнт  складності окремих категорій судових справ:

Заяви:

у справах про банкрутство та  справах у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство:

 

Справи:

 

Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них: коефіцієнт 2

про державну власність, з них:     

щодо реєстрації або обліку прав на майно                       

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності  

щодо визнання права власності                  

щодо усунення перешкод у користуванні майном                       

щодо оренди            

про комунальну власність, з них:             

щодо реєстрації або обліку прав на майно            

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності  

щодо визнання права власності                  

щодо усунення перешкод у користуванні майном                       

щодо оренди            

про приватну власність, з них:    

щодо реєстрації або обліку прав на майно            

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності  

щодо визнання права власності                  

щодо витребування майна із чужого незаконного володіння      

щодо усунення перешкод у користуванні майном                       

щодо самочинного будівництва                 

щодо речових прав на чуже майно, з них:           

щодо володіння чужим майном                 

щодо сервітутів

                      

Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них: коефіцієнт 2

щодо припинення права власності на земельну ділянк щодо припинення права користування земельною ділянкою, з них:  

щодо припинення права оренди                 

щодо земельних сервітутів             

щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)             

щодо права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)     

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку

щодо визнання незаконним акта, що порушує право користування земельною ділянкою, з них:  

щодо визнання незаконним акта, що порушує право оренди      

щодо визнання права власності на земельну ділянку                  

щодо усунення порушення прав власника            

щодо відшкодування шкоди, збитків                     

щодо стягнення штрафних санкцій            

щодо невиконання або неналежного виконання зобов’язань                  

що виникають з договорів купівлі-продажу                      

що виникають з договорів оренди  

           

Справи у спорах щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, з них: коефіцієнт 2

щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок                

щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг), з них: 

щодо визнання торговельної марки добре відомою                     

щодо комерційного найменування             

щодо права попереднього користування 

щодо авторських та суміжних прав, з них        

колективного управління майновими правами автора та суміжними правами              

Справи у спорах щодо захисту ділової репутації    коефіцієнт 2

Справи у спорах щодо застосування антимонопольного та конкурентного законодавства, з них:  коефіцієнт 2

щодо захисту економічної конкуренції, з них            

щодо антиконкурентних узгоджених дій                  

щодо зловживання монопольним (домінуючим) становищем                     

щодо антиконкурентних дій органів влади               

щодо захисту від недобросовісної конкуренції

                  

Справи у спорах щодо цінних паперів коефіцієнт 1,5

Справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, з них: коефіцієнт 2

оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління

визнання недійсними установчих документів, внесення змін до них                      

пов’язані з діяльністю органів управління товариства                   

пов’язані з правами на акції, частку у статутному капіталі                   

визнання недійсними господарських договорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав

внесення змін у реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора

                       

Справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи  коефіцієнт 2

Справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі коефіцієнт 2

Справи у спорах щодо приватизації майна, з них: коефіцієнт 2

щодо укладення, зміни, розірвання, виконання договорів купівлі-продажу та визнання їх недійсними                  

щодо визнання недійсними актів                     

щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства про приватизацію          

Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-210000000), з них:

купівлі-продажу  коефіцієнт 1

поставки товарів, робіт, послуг, з них:          коефіцієнт 1        

енергоносіїв                     

оренди, з них                   

лізингу                  

підряду, з них:       коефіцієнт 1        

будівельного підряду                  

надання послуг     коефіцієнт 1        

перевезення, транспортного експедирування, з них: коефіцієнт 1 залізницею, з них:           

втрата, пошкодження, псування вантажу                     

страхування коефіцієнт 1,5                       

банківської діяльності    коефіцієнт 1,5    

кредитування, з них:                 

забезпечення виконання зобов’язання    коефіцієнт 1,5    

доручення, комісії, управління майном коефіцієнт 1        

зберігання коефіцієнт 1        

спільної діяльності коефіцієнт 1    

зовнішньоекономічної діяльності, з них:                    

із залученням іноземних інвестицій            коефіцієнт 1,5

           

Справи у спорах, щодо недоговірних зобов’язань, з них:  коефіцієнт1

спонукання виконати або припинити певні дії                      

повернення безпідставно набутого майна (коштів)            

про відшкодування шкоди

                  

Справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб'єктів господарювання та їхніх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності коефіцієнт1,5

 

Справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство коефіцієнт 2

 

Справи про банкрутство та  справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство коефіцієнт 2

щодо грошових вимог кредитора до боржника  коефіцієнт 0,2

щодо визнання недійсними правочинів (договорів), укладених боржником, з них: коефіцієнт 1

спростування майнових дій боржника коефіцієнт 1              

щодо стягнення заробітної плати (в тому числі про затвердження винагороди арбітражного керуючого (ліквідатора)) коефіцієнт 0,2               

щодо поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника коефіцієнт 1

щодо затвердження плану санації боржника          коефіцієнт 1

           

щодо визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута, з них: коефіцієнт 1

про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна                   

щодо діяльності арбітражного керуючого            

щодо усунення керівника боржника                      

щодо затвердження або розірвання мирової угоди або визнання її недійсною  

щодо скасування арештів майна, звільнення активів боржника

                      

Справи наказного провадження  коефіцієнт 0,1

           

Інші справи коефіцієнт 1

 

  1. Спеціалізація суддів суду з розгляду конкретних категорій справ.

 

6.1. Визначити  спеціалізацію суддів суду з розгляду конкретних категорій справ із врахуванням підкатегорій, передбачених автоматизованою системою документообігу.

 

  1. Визначення складу суду при колегіальному розгляді справи.

 

7.1. Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ після визначення головуючого судді автоматизованою системою визначається склад колегії суддів із числа всіх суддів суду.

 

  1. Прикінцеві положення.

 

8.1. У разі внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, що вносять корективи до цих Засад, збори суддів своїм рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Полтавської області у новій редакції.