flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Сплата судового збору за рішеннями про стягнення судового збору на користь держави

Платіжні реквізити для добровільної сплати божниками судового збору за рішеннями про стягнення судового збору на користь держави в гривнях

Отримувач коштів ГУК у м. Києві/м.Київ/22030106
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37993783
Банк отримувача Казначейство України (ЕАП)
Рахунок отримувача UA798999980000031211256026001
Код класифікації доходів бюджету 22030106
Призначення платежу *;101;_________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір стягнутий з ___________ (ПІБ чи назва установи, організації з якої стягується судовий збір) на користь держави, за рішенням №_/_/__(номер рішення про стягнення судового збору)

Платіжні реквізити для добровільної сплати божниками судового збору за рішеннями про стягнення судового збору на користь держави в іноземній валюті:

Одержувач коштів (beneficiary):

Державна казначейька служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6

(STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6)

Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37567646
Валютний рахунок одержувача коштів (account): UA563223130000025133012855000
Банк отримувача коштів (beneficiary bank):

         Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", Київ, Україна

(JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE", Kyiv, Ukraine)

S.W.I.F.T.: EXBSUAUX

 

При заповненні платіжного документа у графі "Код платника" платником судового збору - юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником - фізичною особою - ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв’язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані.

Приклад заповнення графи "Призначення платежу":

*;101;1234567890;Судовий збір, стягнутий з Іванова Івана Івановича на користь держави, за рішенням № 125/414/17