flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік

Умови тендера

Відкрито: 18 лютого 2015

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України

                                                                                                                                                                                                               15 вересня 2014 року №1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ(із змінами)

на  2015рік

Господарський суд Полтавської області, ЄДРПОУ 03500004
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 

Примітки 

1

2

3

4

5

6

35.30.1

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

2271

238200,00 (двісті тридцять вісім тисяч двісті грн.00 коп.) в т.ч. ПДВ 39700,00 (тридцять дев’ять тисяч сімсот грн.00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

лютий

-

58.19.1

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (марки поштові)

2210

450000,00

(чотириста п’ятдесят тисяч грн.00 коп.)без ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

лютий

-

             

                            Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  17 лютого 2015 року №2.

                           Голова комітету з конкурсних торгів 

 

______________                                                            _І.І. Пушко
      (підпис)    М. П.                                                     (ініціали та прізвище)

                           Секретар комітету з конкурсних торгів 

 

______________                                                          _О.В.Лисенко
        (підпис)                                                                               (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України

                                                                                                                                                                                                              15 вересня 2014 року №1106

 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015рік

 

Господарський суд Полтавської області, ЄДРПОУ 03500004
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі                                       (з урахуванням ПДВ)

 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 

Примітки 

1

2

3

4

5

6

35.11.1

Енергія електрична (Постачання електроенергії)

 

2273

45000

(сорок п’ять тисяч грн.)

без застосування процедури закупівель

 

січень

 

35.30.1

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуги з постачання водяної пари та гарячої води)

2271

27520

(двадцять сім тисяч п’ятсот двадцять грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

ч.6 ст.40 Закону

36.00.2

Обробляння та розподіляння води трубопроводами (Послуги з водопостачання та водовідведення)

2272

6000

(шість тисяч грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

38.11.6

Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів (Послуги з вивезення побутових відходів)

2240

1633

(одна тисяча шістсот тридцять три грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

68.20.1

Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості (Оренда приміщення)

2240

46961(сорок шість тисяч дев’ятсот шістдесят одна грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

58.29.1

Програмне забезпечення системне на фізичних носіях (Придбання пакетів офісних програм)

2240

93300

(дев’яносто три тисячі триста грн.)

без застосування процедури закупівель

червень

 

62.09.2

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у (Послуги з адміністрування програмного забезпечення)

2240

6869 (шість тисяч вісімсот шістдесят дев’ять грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

62.02.2

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (Послуги з супроводження, оновлення, обслуговування програмного забезпечення, консультаційні послуги з програмного забезпечення, ЕЦП)

2240

31131

(тридцять одна тисяча сто тридцять одна грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

63.12.1

Розміщування інформації на веб-порталі (Розміщення інформації на веб-сайті «Новини Полтавщини»)

2240

2000(дві тисячі  грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

61.10.3

Послуги щодо передавання даних мережами проводового електрозв'язку (Надання телекомунікаційних послуг)

2240

20000

(двадцять тисяч грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

58.29.5

Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням (Користування комп’ютерною програмою «Ліга:Закон»)

2240

12000

(дванадцять тисяч грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

45.20.1

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажниха втотранспортних засобів (Поточний ремонт та техобслуговування службових легкових автомобілів)

2240

30000

(тридцять тисяч  грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

95.11.1

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування (Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту комп’ютерної,копіювальної техніки)

2240

30000

( тридцять тисяч грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

33.14.1

Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Послуги з обслуговування апаратури електричного зв’язку)

2240

17241

(сімнадцять тисяч двісті сорок одна грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

53.10.1

Послуги поштові у межах зобов'язанн ящодо надання універсальних послуг (Послуги маркувальної машини,послуги поштового зв’язку)

2240

99000

(дев’яносто дев’ять тисяч грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

65.12.2

Послуги щодо страхування автотранспорту (Послуги страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів)

2240

1000

(одна тисяча грн.)

без застосування процедури закупівель

квітень

 

65.12.4

Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек (Послуги страхування орендованого приміщення)

2240

5000

(п’ять тисяч грн.)

без застосування процедури закупівель

 

квітень

 

33.12.1

Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту металодетектора, кондиціонерів)

2240

16000(шістнадцять тисяч грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

Погашення кредиторської заборгованості 2014 року

2240

24765

(двадцять чотири тисячі сімсот шістдесят п'ять грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

19.20.2

Паливо рідинне та газ, оливи мастильні

(Бензин А-95)

2210

30000

(тридцять тисяч грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

58.14.1

Журнали та періодичні видання друковані (Передплата періодичних видань)

2210

15200

(п’ятнадцять тисяч двісті грн.)

без застосування процедури закупівель

травень

 

20.30.1           

Фарби та лаки на основі полімерів (Фарби,лаки)

2210

1000

(одна тисяча грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

23.51.1 Цемент (Цемент)

2210

200

(двісті грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

22.29.2

Вироби пластмасові інші (Відра, бачки змивні, мішки для сміття, інше)

2210

500

(п’ятсот грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

27.40.1

Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові (Лампочки електричні, денного світла, стартери до них)

2210

2000

(дві тисячі грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

20.59.4

Засоби змащувальні, присадки, речовини антифризні готові (Рідина для замків, замазки)

2210

500

(п’ятсот грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

17.22.1

Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (папір туалетний, рушники паперові)

2210

500

(п’ятсот грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

20.41.3

Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Мило, засоби для чищення, білизна, поліролі, інші миючі засоби)

2210

3197

(три тисячі сто дев’яносто сім грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

13.94.1

Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім відходів (Шпагат)

2210

500

(п’ятсот грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

25.99.1

Вироби для ванн і кухні металеві (Крани, шланги, губки металеві)

2210

500

(п’ятсот грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

25.72.1

Замки та завіси (Замки, серцевини до замків, ручки дверні з замками)

2210

1000

(одна тисяча грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

17.23.1

Вироби канцелярські, паперові (Бланки, таблички конверти, листівки, картки, папір для нотаток, папір факсів, щоденники, журнали, календарі перекидні, папки та інші паперові канцелярські вироби)

2210

5500

(п’ять тисяч п’ятсот грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

17.12.7           

Папір і картон оброблені (Папір А-4 для принтерів, ксероксів, газетний)

2210

5600

(п’ять тисяч шістсот грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

20.30.1           

Фарби та лаки, інші (Штемпельна фарба, коректори)

2210

1000

(одна тисяча грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

25.99.2

Вироби з недорогоцінних металів інші (Скріпки, степлери, скоби, дироколи, інше канцелярське приладдя)

2210

3000

(три тисячі грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

32.99.1

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки(Штампи,ручки, олівці, стержні,маркери)

2210

5500

(п’ять тисяч п’ятсот грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

22.29.2

Вироби пластмасові інші,н. в. і. у. (Пластмасове канцелярське приладдя: лінійки, папки пластикові, гумки, скотч, лотки для паперу та ін.)

 

 

2210

1750

(одна тисяча сімсот п’ятдесят грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

26.20.1

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (Монітори)

2210

31400

(тридцять одна тисяча чотириста  грн.)

без застосування процедури закупівель

вересень

 

28.29.2

Устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки (Вогнегасники)

2210

6000

(шість тисяч грн.)

без застосування процедури закупівель

листопад

 

Погашення кредиторської заборгованості 2014 року

2210

79653

(сімдесят дев’ять тисяч шістсот п’ятдесят три грн.)

без застосування процедури закупівель

січень

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

 

 

______________                             _І.І. Пушко
      (підпис)     М.П.                              (ініціали та прізвище)