flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Полтавської області

 

                                                                                                                                                                                                           

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення зборів суддів
Господарського суду
Полтавської області
19.04.2019


                             

                       Засади використання                                   

автоматизованої системи документообігу

Господарського суду Полтавської області

 

  1. Порядок функціонування автоматизованої системи документообігу Господарського суду Полтавської області суду визначається Положенням про автоматизовану систему документообігу суду в редакції, що затверджена рішенням Ради суддів України від 3 березня 2016 року № 21.
  2. Збори суддів Господарського суду Полтавської області користуються визначеними повноваженнями щодо розгляду питань про порядок функціонування автоматизованої системи документообігу суду відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.
  3. Засади використання автоматизованої системи документообігу господарського суду Полтавської області розроблені на основі рішень зборів суддів суду.
  4. Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху.

           4.1. Єдиними доказами на підтвердження повторного надходження позовних заяв до суду є штамп канцелярії суду і штамп про здійснення автоматизованого розподілу.

5. Розподіл судових справ між суддями.

5.1. Не розподіляються  щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

- за чотирнадцять днів до тижня, що передує відпустці, за  виключенням останнього робочого дня перед відпусткою (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

- за чотирнадцять робочих днів до початку відпустки для суддів, членів колегії з розгляду справ про банкрутство (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

- в інших випадках, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

5.2. Після визначення головуючого судді автоматизованою системою визначається склад колегії суддів із числа всіх суддів суду з урахуванням їх спеціалізації.

5.3. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді у випадках, передбачених підпунктами 2.3.44-2.3.46 пункту 2.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, визначення судді для розгляду зустрічних позовних заяв, позовів третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, скарг, подань та інших передбачених законом процесуальних документів, що додаються до суду і можуть бути  предметом  судового розгляду  здійснюється  автоматизованою  системою при приєднанні до первинної судової справи.

  1. Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями.

6.1. Визначити  спеціалізацію суддів суду з розгляду конкретних категорій справ із врахуванням підкатегорій, передбачених автоматизованою системою документообігу.

6.2. Всі інші судові справи автоматично розподіляти між усіма суддями з урахуванням завантаженості кожного судді, спеціалізації, а також вимог процесуального закону.

6.3. В Господарському суді Полтавської області згідно параметрів комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» за замовчуванням складність категорії справи дорівнює 1.

6.4. Визначити коефіцієнт  складності окремих категорій судових справ:

Заяви:

у справах про банкрутство та  справах у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство:

 

Справи:

 

Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них: коефіцієнт 2

про державну власність, з них:     

щодо реєстрації або обліку прав на майно                       

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності  

щодо визнання права власності                  

щодо усунення перешкод у користуванні майном                       

щодо оренди            

про комунальну власність, з них:             

щодо реєстрації або обліку прав на майно            

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності  

щодо визнання права власності                  

щодо усунення перешкод у користуванні майном                       

щодо оренди            

про приватну власність, з них:    

щодо реєстрації або обліку прав на майно            

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності  

щодо визнання права власності                  

щодо витребування майна із чужого незаконного володіння      

щодо усунення перешкод у користуванні майном                       

щодо самочинного будівництва                 

щодо речових прав на чуже майно, з них:           

щодо володіння чужим майном                 

щодо сервітутів

                      

Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них: коефіцієнт 2

щодо припинення права власності на земельну ділянк щодо припинення права користування земельною ділянкою, з них:  

щодо припинення права оренди                 

щодо земельних сервітутів             

щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)             

щодо права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)     

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку

щодо визнання незаконним акта, що порушує право користування земельною ділянкою, з них:  

щодо визнання незаконним акта, що порушує право оренди      

щодо визнання права власності на земельну ділянку                  

щодо усунення порушення прав власника            

щодо відшкодування шкоди, збитків                     

щодо стягнення штрафних санкцій            

щодо невиконання або неналежного виконання зобов’язань                  

що виникають з договорів купівлі-продажу                      

що виникають з договорів оренди  

           

Справи у спорах щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, з них: коефіцієнт 2

щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок                

щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг), з них: 

щодо визнання торговельної марки добре відомою                     

щодо комерційного найменування             

щодо права попереднього користування 

щодо авторських та суміжних прав, з них        

колективного управління майновими правами автора та суміжними правами              

Справи у спорах щодо захисту ділової репутації    коефіцієнт 2

Справи у спорах щодо застосування антимонопольного та конкурентного законодавства, з них:  коефіцієнт 2

щодо захисту економічної конкуренції, з них            

щодо антиконкурентних узгоджених дій                  

щодо зловживання монопольним (домінуючим) становищем                     

щодо антиконкурентних дій органів влади               

щодо захисту від недобросовісної конкуренції

                  

Справи у спорах щодо цінних паперів коефіцієнт 1,5

Справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, з них: коефіцієнт 2

оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління

визнання недійсними установчих документів, внесення змін до них                      

пов’язані з діяльністю органів управління товариства                   

пов’язані з правами на акції, частку у статутному капіталі                   

визнання недійсними господарських договорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав

внесення змін у реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора

                       

Справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи  коефіцієнт 2

Справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі коефіцієнт 2

Справи у спорах щодо приватизації майна, з них: коефіцієнт 2

щодо укладення, зміни, розірвання, виконання договорів купівлі-продажу та визнання їх недійсними                  

щодо визнання недійсними актів                     

щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства про приватизацію          

      

Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-210000000), з них:

купівлі-продажу  коефіцієнт 1

поставки товарів, робіт, послуг, з них:          коефіцієнт 1        

енергоносіїв                     

оренди, з них                   

лізингу                  

підряду, з них:       коефіцієнт 1        

будівельного підряду                  

надання послуг     коефіцієнт 1        

перевезення, транспортного експедирування, з них: коефіцієнт 1 залізницею, з них:           

втрата, пошкодження, псування вантажу                     

страхування коефіцієнт 1,5                       

банківської діяльності    коефіцієнт 1,5    

кредитування, з них:                 

забезпечення виконання зобов’язання    коефіцієнт 1,5    

доручення, комісії, управління майном коефіцієнт 1        

зберігання коефіцієнт 1        

спільної діяльності коефіцієнт 1    

зовнішньоекономічної діяльності, з них:                    

із залученням іноземних інвестицій            коефіцієнт 1,5

           

 

Справи у спорах, щодо недоговірних зобов’язань, з них:  коефіцієнт1

спонукання виконати або припинити певні дії                      

повернення безпідставно набутого майна (коштів)            

про відшкодування шкоди

                  

Справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб'єктів господарювання та їхніх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності коефіцієнт1,5

 

Справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство коефіцієнт 2

 

Справи про банкрутство та  справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство коефіцієнт2

щодо грошових вимог кредитора до боржника  коефіцієнт 0,2

щодо визнання недійсними правочинів (договорів), укладених боржником, з них: коефіцієнт1

спростування майнових дій боржника коефіцієнт1                

щодо стягнення заробітної плати (в тому числі про затвердження винагороди арбітражного керуючого (ліквідатора)) коефіцієнт 0,02             

щодо поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника коефіцієнт1

щодо затвердження плану санації боржника          коефіцієнт1

           

щодо визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута, з них: коефіцієнт1

про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна                   

щодо діяльності арбітражного керуючого            

щодо усунення керівника боржника                      

щодо затвердження або розірвання мирової угоди або визнання її недійсною  

щодо скасування арештів майна, звільнення активів боржника

                      

Справи наказного провадження  коефіцієнт 0,1

           

Інші справи коефіцієнт 1

 

  1. Автоматизований розподіл справ між суддями.

7.1. У разі одночасного перебування всіх суддів окремої колегії у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

  1. Особливості розподілу окремих судових справ.

8.1.  На колегію з розгляду справ про банкрутство розподіляються справи про банкрутство, а також майнові та немайнові спори, що пов’язані з розглядом справ про банкрутство, а також інші заяви (справи), окрім тих, що віднесені до спеціалізації інших колегій з розгляду конкретних категорій справ.

8.2. Справи, в яких стороною є особа, щодо якої господарським судом Полтавської області чи іншим господарським судом порушена справа про банкрутство, а також інші справи та заяви, при вирішенні та розгляді яких виникає питання застосування законодавства про банкрутство,  розглядаються суддями колегії з питань банкрутства. 

8.3. В разі надходження заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами розподіляється сама заява, а не судова справа.

8.4. В разі повторного надходження до суду заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами враховується наявність канцелярського штампу. Якщо такий штамп є в наявності, то заява надходить до судді, визначеного авторозподілом, якщо штамп відсутній, заява підлягає авторозподілу.

8.5. Доручити відповідальному працівнику апарату суду шляхом автоматичного розподілу визначати склад суду для розгляду заяв щодо відновлення втраченої справи.

  1. Прикінцеві положення.

9.1. У разі внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, що внесуть корективи до цих Засад, збори суддів новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Полтавської області у новій редакції.