У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Судді КГС ВС обговорили питання правозастосування та вирішення спорів щодо відповідальності за порушення зобов’язань

30 листопада 2021, 14:21

26 листопада 2021 року в онлайн-режимі відбувся круглий стіл «Аналіз судової практики щодо застосування ГПК України та вирішення спорів щодо відповідальності за порушення зобов’язань», організований судовою палатою для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за участю суддів Північно-західного апеляційного округу.

Модератором заходу була суддя, секретар судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС Тетяна Дроботова.

У вітальному слові голова Північно-західного апеляційного господарського суду Олег Мельник наголосив на важливості й актуальності такого тематичного заходу для суддів першої та другої інстанцій. Адже, на його думку, під час правозастосування процесуальних норм залишається багато питань, на які в апеляційній інстанції не завжди знаходять відповіді. Тому колеги з нижчих інстанцій сподіваються почути ці відповіді від суддів ВС, бо саме вони формують судову практику, на яку орієнтується вся судова спільнота.

Круглий стіл складався з двох сесій: «Окремі питання застосування ГПК України», спікерами у якій були судді КГС ВС Іван Міщенко та Юрій Чумак, і «Вирішення спорів щодо відповідальності за порушення зобов’язань», спікерами якої виступили судді КГС ВС Віталій Зуєв, Надія Багай і Тетяна Дроботова.

Суддя КГС ВС Іван Міщенко зупинився на питанні представництва інтересів сторін у судовому процесі адвокатом і самопредставництва, а також відшкодування витрат на правничу допомогу. Він наголосив, що представництво в суді фактично є правовідносинами, де представник виступає від імені довірителя та набуває для нього права / обов’язки в суді. Окрему увагу спікер приділив повноваженням адвоката й документам, які посвідчують його повноваження на надання правової допомоги, та зауважив, що в господарському судочинстві згідно з вимогами ст. 60 ГПК України допустимим доказом повноважень адвоката як особи, що підписала касаційну скаргу, є лише довіреність або ордер.

Крім того, суддя КГС ВС нагадав, що однією з основних засад господарського судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалено судове рішення (п. 12 ч. 3 ст. 2 ГПК України). Мета впровадження цього принципу – забезпечення особі можливості ефективно захистити свої права в суді та захиститися в разі подання до неї необґрунтованого позову, а також стимулювання сторін до врегулювання спору в досудовому порядку. Доповідач розповів і про визначення розміру судових витрат, що підлягають розподілу між сторонами, та про зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу.

Суддя-спікер КГС ВС Юрій Чумак висвітлив питання участі прокурора в господарському процесі. Зокрема, він зазначив про підстави застосування ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» в частині необхідності дотримання прокурором процедури повідомлення компетентного органу щодо стверджуваного порушення інтересів держави та необхідності дотримання прокурором розумного строку після направлення відповідного повідомлення. Спікер також зауважив, що прокурор у судовому процесі є не альтернативним, а субсидіарним суб’єктом. Крім того, Юрій Чумак зупинився на правових висновках Верховного Суду в таких питаннях: залишення позовів, поданих прокурором, без руху, їх повернення або залишення без розгляду; представлення прокурором інтересів відразу кількох позивачів; представлення прокурором інтересів державних підприємств тощо.

Суддя КГС ВС Віталій Зуєв проаналізував судову практику Великої Палати ВС, КГС ВС й об’єднаної палати КГС ВС у господарських спорах щодо відповідальності за порушення зобов’язань і розповів про юрисдикцію таких спорів та про збитки, заподіяні в таких спорах. Доповідач навів низку правових позицій стосовно таких спорів, викладених у постановах ВС. Зокрема, згідно з постановою ВП ВС від 3 березня 2020 року у справі № 904/94/19 у разі якщо вимоги про стягнення збитків за пільгове перевезення пасажирів виникли за прямою нормою закону, головні розпорядники державних коштів на фінансування соціальних програм виступають не як суб’єкти владних повноважень, а як боржники в зобов’язальних господарських правовідносинах. З урахуванням положень ст. 21 КАС України та ст. 20 ГПК України такі правовідносини не є публічно-правовими, а тому спір має розглядатися за правилами господарського судочинства. Водночас у постанові ВП ВС від 13 листопада 2019 року у справі № 922/3095/18 зазначено, що якщо між сторонами у справі владні управлінські функції не здійснювалися, то такий спір не має установлених нормами КАС України ознак справи адміністративної юрисдикції та належить до юрисдикції господарських судів. Крім того, у постанові ВП ВС від 25 лютого 2020 року у справі № 916/385/19 вказано, що вирішення питання про юрисдикційність спору за участю ФОП залежить від того, чи виступає фізична особа як сторона у спірних правовідносинах суб’єктом господарювання та чи є ці правовідносини господарськими.

Детальніше з презентацією Віталія Зуєва можна ознайомитися тут.

Суддя КГС ВС Надія Багай презентувала судову практику в господарських спорах щодо відповідальності за порушення зобов’язань і стягнення пені та штрафу, навівши, зокрема, правові позиції щодо:

  • обставин, за яких суд може зменшити розмір штрафних санкцій, що підлягають стягненню за порушення зобов’язання (постанова КГС ВС від 12.02.2020 у справі № 924/414/19);
  • питання одночасного стягнення пені та штрафу (постанова ВП ВС від 01.06.2021 у справі № 910/12876/19);
  • застосування пені за порушення будь-якого господарського зобов’язання (постанова КГС ВС від 17.10.2019 у справі № 912/3237/18);
  • наслідків непогодження сторонами розміру штрафних санкцій у договорі (постанова ВП ВС від 10.12.2019 у справі № 904/4156/18);
  • одночасного стягнення визначених сторонами в договорі штрафних санкцій (збитків у вигляді відсотків від суми простроченого платежу за кожен день прострочення) та пені (у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення) (постанова КГС ВС від 19.12.2019 у справі № 912/1153/19);
  • правомірності одночасного стягнення орендної плати та неустойки у вигляді подвійної орендної плати за прострочення повернення орендованого майна за той самий період користування орендованим майном (постанова ОП КГС ВС від 19.04.2021 у справі № 910/11131/19);
  • неустойки в розмірі подвійної орендної плати, передбаченої ч. 2 ст. 785 ЦК України, незастосування приписів ст. 551 ЦК України щодо можливості зменшення її розміру та скорочених строків позовної давності (постанова ОП КГС ВС від 20.11.2010 у справі № 916/1319/19);
  • відповідальності за несвоєчасне виконання платіжних доручень у вигляді пені (ухвала КГС ВС від 09.09.2021 про передачу справи № 910/10427/19 на розгляд ВП ВС).

Детальніше з презентацією Надії Багай можна ознайомитися тут.

Секретар судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС Тетяна Дроботова розповіла про судову практику в господарських спорах щодо відповідальності за порушення зобов’язань та стягнення інфляційних витрат і 3 % річних. Детальніше з презентацією Тетяни Дроботової можна ознайомитися тут.

Секретар першої судової палати Північно-західного апеляційного господарського суду Михайло Юрчук висвітлив тему «Аграрна розписка як фіксація безумовного зобов’язання боржника».

У заході також узяли участь судді судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС: Інна Берднік, Наталя Волковицька, Григорій Мачульський, Сергій Могил, Олексій Случ і Віталій Уркевич.

Верховний Суд